„Norite organizuoti piketą, eitynes, viešą gatvės renginį, parašų rinkimo akciją? Nuo ko pradėti ir kokius formalumus turite atlikti?"

Tomas V. Raskevičius, Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos Žmogaus teisių politikos koordinatorius     

Norite organizuoti piketą, eitynes, viešą gatvės renginį, parašų rinkimo akciją? Šaunuoliai – siekis pasinaudoti Konstitucijoje įtvirtintomis pilietinėmis teisėmis į taikių susirinkimų organizavimą ir naudojimąsi saviraiškos laisve yra viena efektyviausių priemonių, siekiant realių pokyčių mūsų visuomenėje. Nesvarbu, kokiems interesams atstovaujate – ar pasisakote už šildymo kainų mažinimą, ar propaguojate veganizmo idėjas, kiekvienas turime pilietinę pareigą aktyviai prisidėti prie visuomenės diskusijos įvairiais mums rūpimais klausimais, nes tik diskutuojant gimsta tiesa. Panašu, kad jau turite ne tik konkrečią idėją, apie kurią norite pasisakyti viešojoje erdvėje, bet ir Jums pritariančių bendraminčių būrį? Puiku – judėkime pirmyn! Nuo ko reikėtų pradėti, kad organizuojama vieša akcija įvyktų sklandžiai, teisėtai ir be didesnių trikdžių?

11155180_10153344285624650_5146466255864517372_o
Foto: Asociacijos LGL

Ką daryti, jei Jūsų mitinge dalyvaus daugiau nei 15 žmonių?

Savaime suprantama, kad bet kuri vieša akcija vyksta konkrečiame mieste, miestelyje ar gyvenvietėje. LR susirinkimų įstatymo 6-ame straipsnyje sakoma, kad „susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui <…> rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.“ Iš esmės tai reiškia, kad, planuojant akciją, kurioje dalyvaus didelė kompanija bendraminčių, turėsite surašyti oficialų pareiškimą savivaldybės administracijos direktoriui apie planuojamą renginį. Nesijaudinkite – nebūtina persistengti. Savo pranešime informuokite, kokiu tikslu rengiate akciją, kur ji vyks (nurodykite konkrečią vietą, pvz., skveras prie X ir Y gatvių sankryžos), kiek dalyvių planuojama pritraukti, ką jie veiks susirinkimo metu ir kada planuojate išsiskirstyti.

Gavusi Jūsų prašymą, savivaldybės administracijoje veikianti Renginių derinimo komisija per tris darbo dienas pakvies Jus į susitikimą, kuriame pateiks Jums keletą techninio pobūdžio klausimų apie planuojamą organizuoti renginį. Prisiminkite – Lietuvoje galioja pareikštinė, o ne leidiminė teisė į taikų susirinkimo organizavimą. Paprastais žodžiais tariant, komisijos užduotis nėra Jums išduoti leidimą naudotis savo konstitucine teise į taikius susirinkimus, o tik formaliai patikrinti, ar Jūsų planuojamas renginys neprieštarauja LR įstatymams ir ar jis nesukels neproporcingų nepatogumų kitiems gyventojams. Savivaldybės administracijos atstovai neturi teisės uždrausti planuojamos taikios demonstracijos, net jei nepritaria šio renginio metu propaguojamoms idėjoms. Jums gali būti pasiūlyta patikslinti renginio laiką ar pakeisti planuojamą susirinkimo vietą, tačiau bet kokie pakeitimai gali būti sutariami tik derinimo būdu, t. y. savivaldybės administracijos atstovams pasiūlius ir Jums neprieštaraujant. Jei manote, kad siūlomi pakeitimai turės neigiamos įtakos Jūsų renginiu planuojamiems pasiekti tikslams, motyvuotai paaiškinkite, kodėl nesutinkate su siūlomais pakeitimais. Svarbu geranoriškai bendradarbiauti – tik tokiu būdu įmanoma pasiekti abi puses tenkinantį rezultatą.

Susitarus savivaldybės administracija Jums suteiks pažymą apie planuojamą organizuoti renginį. Sveikiname – ką tik tapote oficialiu viešo renginio organizatoriumi! Susirinkimo dalyvių teisės, pareigos ir atsakomybės yra aprašytos jau minėto LR susirinkimų įstatymo 10-ame ir 11-ame straipsniuose. Svarbiausia prisiminti, kad tol, kol susirinkimo metu nesiekiate sąmoningai pažeisti LR įstatymų (pvz., neskatinate neapykantos įvairių socialinių grupių atžvilgiu), valstybės institucijos privalo sudaryti visas būtinas sąlygas nevaržomai pasinaudoti teise į taikių susirinkimų organizavimą ir naudojimąsi saviraiškos laisve. Kartais nutinka taip, kad Jūsų propaguojamoms idėjoms aistringai nepritaria kitos oponuojančios grupės, kurios, reaguodamos į Jūsų akciją ar susirinkimą, rengia vadinamąjį „protestą“. Nesijaudinkite – policijos pareigūnai padarys viską, kad abi grupės galėtų apsikeisti skirtingomis pozicijomis be jokių neramumų. Kitais žodžiais tariant, policijos pareigūnai įstatymu yra įpareigoti užtikrinti viešąją tvarką ir Jūsų saugumą organizuojamo viešo renginio metu (atkreipkite dėmesį, kad visi šie formalumai nėra aktualūs, jei renginį organizuojate privačioje erdvėje, pvz., savo namų kieme).

Ar visuomet būtina atlikti derinimo procedūrą?

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad aprašomi formalumai – perdėm sudėtingi. Užtikriname Jus – galbūt pirmą kartą viskas atrodys šiek tiek biurokratiškai, tačiau, organizuodami viešą renginį antrą kartą, jau būsite tikri šios srities ekspertai. Taip pat egzistuoja mažos „gudrybės“, kurios padės Jums išvengti iš pažiūros sudėtingos derinimo procedūros su savivaldybės administracijos atstovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Pagrindinė „gudrybė“ – organizuoti viešą susirinkimą, neviršijant įstatyme įtvirtinto 15 dalyvių „limito“. Tuo atveju, jei akcijoje dalyvaus ne daugiau nei 15 asmenų, Jums nėra reikalingas formalus suderinimo aktas. Pakanka laisva forma pranešti savivaldybės administracijos direktoriui apie organizuojamą susirinkimą. Sakydami „laisva forma“, iš tiesų tai ir turime omenyje – galite parašyti elektroninį laišką, trumpąją žinutę ar tiesiog paskambinti telefonu. Svarbiausia – kad formaliai įgyvendintumėte šią įstatyme numatytą pareigą. Kita vertus, siekiant išvengti bet kokių trikdžių planuojamo „mažojo“ susirinkimo metu, patariame savarankiškai informuoti ir policijos pareigūnus, kad prireikus pastarieji galėtų objektyviai sureaguoti į susidariusią situaciją. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad, siekiant užtikrinti laisvą priėjimą ir privažiavimą prie valstybinės reikšmės objektų (pvz., prie Seimo, Vyriausybės rūmų ir pan.), LR susirinkimų įstatyme numatoma, jog viešų akcijų negalima organizuoti arčiau nei 25 ar 75 metrai iki šių pastatų ar objektų. Išsamų šių institucijų sąrašą rasite 4.3. įstatymo straipsnyje. Pažymėtina, kad šis draudimas negalioja, jei pro šiuos pastatus paprasčiausiai yra praeinama eitynių ar piketo metu.

Būkite originalūs!

Galima ieškoti ir labiau alternatyvių, „crazy“ susirinkimų ar akcijų organizavimo strategijų. Pavyzdžiui, galite išsinuomoti turistinį autobusą atviru stogu, kuriame telpa apie 40 žmonių. Judėti miesto gatvėmis transporto priemonėms tol, kol yra laikomasi kelių eismo taisyklių, jokie papildomi leidimai ar pranešimai nėra reikalingi. Jei autobuse atviru stogu esantys asmenys laikys įvairius transparantus, skanduos pagaulias skanduotes ar šūkius, bus spalvingi ir matomi, tokia akcija vienareikšmiškai susilauks nemažo visuomenės, o galbūt ir žiniasklaidos susidomėjimo. Nebijokite būti saviti ir originalūs – būtent taip galėsite efektyviausiai perduoti savo žinutę.

Autobusas (15min.lt)
Foto: 15min.lt 

Galiausiai nereikėtų pamiršti, kad vieša akcija – efektyvi, paveiki, tačiau trumpalaikė platforma, siekiant supažindinti visuomenę su Jums aktualiomis problemomis. Galbūt pagalvojote, kokiomis priemonėmis galėtumėte papildomai sustiprinti savo akcija siunčiamą žinutę? Vienas tokios strategijos pavyzdžių – elektroninės (angl. „online“) peticijos, kviečiančios pritarančius bendraminčius pasirašyti po Jūsų suformuluotomis idėjomis. Pasinaudokite internetinių platformų (pvz., manoteises.lt, peticijos.com, ipetitions.com ir pan.) teikiamomis galimybėmis, inicijuokite aiškią žinutę nešančią kampaniją socialiniuose tinkluose (pvz., Facebook, Twitter, Instagram ir pan.), ir nė nespėsite apsidairyti, kai Jūsų elektroninę peticiją bus pasirašę per du tūkstančius ar net dar daugiau bendraminčių. Surinktus parašus vėliau galėsite panaudoti kaip įrodymą, kad Jūsų idėjas palaiko didelė grupė žmonių, aktyviai siekianti realių pokyčių įstatymų leidybos ar viešosios politikos srityse.

Pabaigoje – keletas patarimų, kuriais reikėtų vadovautis organizuojant piketą, eitynes, viešą gatvės renginį ar parašų rinkimo akciją:

  1. laikykitės visų įmanomų formalumų ir nepažeiskite LR įstatymų – pilietiškai ir socialiai atsakinga pozicija sustiprins Jūsų propaguojamą žinutę, nes laikysitės visiems galiojančių taisyklių ir reikalavimų;
  2. aiškiai suformuluokite savo žinutę – gebėdami glaustai, t. y. keletu sakinių, paaiškinti, kodėl Jūsų akcija yra reikšminga, galėsite nesunkiai bendrauti su valdininkais, žiniasklaidos atstovais ir Jūsų akcija susidomėjusiais piliečiais; atrodysite motyvuoti ir pasirengę atsakyti į iškylančius klausimus;
  3. nebijokite klausti – daugelis Lietuvoje veikiančių nevyriausybinio sektoriaus organizacijų ir pavienių žmogaus teisių aktyvistų yra sukaupę ženklią patirtį, organizuojant viešus renginius, susirinkimus ar akcijas; nebijokite į Juos kreiptis patarimo ar konsultacijos; juk tik bendraudami galime išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų.

Sėkmės organizuojant Jūsų viešą akciją!