Stepanova, Kristina. 2014. Advokacijos gairės nevyriausybinėms organizacijoms. Nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų bendradarbiavimas. Vilnius: „Gelbėkit vaikus“.

Leidinyje yra orientuojamasi į advokacinę nevyriausybinių organizacijų veiklą, atsižvelgiant į tai, kad tokia veikla yra pagrindinis nevyriausybinių organizacijų instrumentas atstovauti piliečių interesams ir daryti įtaką valstybinėms institucijoms bei sprendimų priėmimo procesui. Šiame leidinyje rasite advokacinės veiklos pagrindus, kurie leis suprasti, kas yra advokacija, kuo ji svarbi ir kuo skiriasi nuo tiesioginio darbo su naudos gavėjais; nuo ko pradėti, norint užsiimti advokacija ir kokie yra svarbiausi advokacijos plano komponentai. Galiausiai pateikiamos esminės rekomendacijos dėl advokacijos plano įgyvendinimo vertinimo – tai yra svarbi advokacijos dalis, kuri leidžia suprasti, kiek toli organizacija nuėjo, siekdama savo tikslų, kas pasisekė, o kas turėtų būti tobulinama ateityje.

Leidinys

Watson, Joanna. 2015. Advocacy Toolkit. United Kingdom: „Tearfund“.

Tai įvadas ir išsamus vadovas į advokacijos teoriją ir praktiką. Pirmą kartą pasirodęs 2002 m., šis leidinys sulaukė didelio populiarumo. Antrąjį leidimą autorė papildė įgyta nauja patirtimi, išmoktomis pamokomis, vykdant advokaciją, įtraukė socialinių medijų, kurių reikšmė ženkliai išaugo per pastarąjį dešimtmetį, naudojimą advokacijos veikloje. Šiuo praktiniu vadovu lengva naudotis, informacija pateikiama aiškiai ir suprantamai, advokacijos procesas pristatomas pažingsniui. Naujajame leidime aprašoma 80 atvejų ir pateikiama jų analizė, paremta pastarųjų 12 metų darbo advokacijos srityje patirtimi.

Leidinys

Aicher, R., Napier F., Pickard, R. Evidence, Messages, Chance! An Introductory Guide to Successful Advocacy. 2010. New York: Open Society Foundations.

Tai trumpas įvadas į advokaciją, kuriame pateikiami pagrindiniai advokacijos veiklos principai. Jis skirtas NVO atstovams, aktyvistams, įskaitant ir tuos, kurie tik planuoja pradėti vykdyti advokaciją. Čia pateikiami esminiai žingsniai, kurių įgyvendinimas leis padidinti advokacijos veiklų efektyvumą.

Leidinys

Young, E., Quinn, L. 2012. Making Research Evidence Matter. A Guide to Police Advocacy in Transition Countries. New York: Open Society Foundations.

Tai rekomendacinio pobūdžio leidinys, parodantis, kaip viešosios politikos analizę galima susieti su viešosios politikos pokyčiais. Leidinio autoriai turi praktinės patirties, kurios įgijo per pastarąjį dešimtmetį, prisidėdami prie viešosios politikos pokyčių pereinamosios ekonomikos šalyse. Jie apmokė tūkstančius pradedančiųjų ir patyrusių tyrėjų bei advokacijos specialistų apie mokslu pagrįstus duomenis ir advokaciją viešojoje politikoje. Šis praktinis vadovas padės tyrėjams, analitikams ir advokacijos specialistams geriau suprasti, kaip panaudoti analizės duomenis, keičiant viešąją politiką.

Leidinys

Bunting, Richard. 2006. Stop The Global Epidemics of Chronic Disease. A Guide to Successful Advocacy. World Health Organization.

Šis praktinis vadovas skirtas visiems besidomintiems advokacija: ministerijų, nevyriausybinių organizacijų atstovams, sveikatos priežiūros specialistams, pacientų grupių nariams, organizacijoms nepriklausantiems suinteresuotiems asmenims. Nors šiame leidinyje dėmesys skiriamas lėtinių ligų prevencijai ir kontrolei, jame aprašomi esminiai efektyvios advokacijos principai sėkmingai gali būti pritaikyti kitoms sveikatos temoms.

Leidinys

Cohen, D., Bhandari, K., Stewart, D., Rees, N., Coffman, J. 2010. Advocacy Toolkit: A Guide to Influencing Decisions that Improve Children’s Lives. New York: UNICEF.

Advokacijos vadovas pateikia plačiai priimtiną advokacijos sampratą ir pristato unikalią UNICEF poziciją ir patirtį, vykdant advokaciją. Leidinyje išsamiai pristatomi žingsniai, patarimai ir priemonės, rengiant ir įgyvendinant advokacijos strategiją. Leidinyje taip pat pateikiama informacija, kuri gali padėti sustiprinti organizacijos gebėjimus vykdyti advokacijos veiklas, taip pat paliečiamos tokios temos, kaip advokacijos veiklų stebėsena ir vertinimas, rizikos įgyvendinant advokaciją valdymas, partnerysčių kūrimas ir palaikymas.

Leidinys

Galimi papildomi Å¡altiniai:

Leidinys