5.1. Užkertant kelią smurtui šeimoje: Gerosios praktikos

LEIDINYS 

Anotacija:  Leidinyje pateikiama išsami informacija ir resursai apie apmokymus, naudingus užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje; apie kampanijas, siekiančias didinti visuomenės ir politinį informuotumą apie smurtą artimoje aplinkoje; apie paramos paslaugas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms aukoms. Todėl leidinys yra naudingas tiek valstybinėms, tiek pilietinės visuomenės organizacijoms, rengiančioms apmokymus, kuriant kampanijas prieš smurtą artimoje aplinkoje ar paslaugas moterims ir mergaitėms, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje.

5.2. Jungtinių Tautų 16 dienų kampanija prieš Tarptautinę smurto prieš moteris eliminavimo dieną

KAMPANIJA 

Anotacija: Jungtinių Tautų 16 dienų kampanija, vykdoma nuo lapkričio 25 iki gruodžio 10 d., prieš Tarptautinę smurto prieš moteris eliminavimo dieną (gruodžio 10 d.) yra pasaulinė kampanija kovos su smurtu prieš moteris, prie kurios kiekvienais metais gali prisijungti valstybinės ir pilietinės visuomenės organizacijos kiekvienoje šalyje. Šiame dokumente aprašomos 2015 m. vykdytos kampanijos priemonės, kurių galėjo imtis organizacijos, prisijungusios prie 16 dienų kampanijos prieš Tarptautinę smurto prieš moteris eliminavimo dieną. Dokumente pateikiamos darbo su vyriausybėmis priemonės, darbo su kitomis tikslinėmis grupėmis, socialinių tinklų ir kitos priemonės, reikalingos prisijungus prie kampanijos.