5.1.  Neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsena: Žmogaus teisių prižiūrėtojo gidas

Leidinys 

Anotacija: Gide pateikiami praktiniai patarimai, kaip reikėtų interpretuoti Neįgaliųjų teisių konvenciją ir kaip vertinti konvencijos įgyvendinimą. Gide pateikiamas žmogaus teisių apibrėžiamas, neįgalumo koncepcija. Gide taip pat pateikiami Konvencijos pagrindinių principų apibrėžimai ir paaiškinama, kaip atlikti Konvencijos įgyvendinimo stebėseną. Todėl gidas yra aktualus atsakingoms valstybės institucijoms, įgyvendinančioms Konvenciją ir atliekančioms Konvencijos įgyvendinimo stebėseną. Gidas aktualus pilietinės visuomenės organizacijoms bei asmenų su negalia asociacijoms, atliekančioms Konvencijos įgyvendinimo stebėseną.

5.2. Pasaulio sveikatos organizacija: Stigma: Veiklos gidas

Veiklos vadovas 

Anotacija: Gidas yra naudinga mokomoji priemonė, kovojant prieš stigmą, diskriminaciją bei socialinę atskirtį, su kuria susiduria psichikos sutrikimų turintys asmenys. Gide pateikiami apibrėžimai ir praktiniai diskriminacijos, stigmos ir socialinės atskirties pavyzdžiai, mokantys visuomenę suprasti ir atpažinti šiuos reiškinius. Gide pateikiamos įvairios advokacijos kampanijos taktikos, kovojant prieš stigmą, diskriminaciją ir socialinę atskirtį, kuri yra naudinga pilietinės visuomenės organizacijoms, rengiančioms advokacijos kampaniją kovai su stigma, diskriminacija ir socialine atskirtimi asmenų su negalia ir asmenų su psichikos sutrikimais.