(informaciniai leidiniai, lankstukai, plakatai, vaizdo medžiaga)

3.1. Vaizdo medžiaga: Finansuokite žalos mažinimą

Anotacija: Vaizdo medžiagoje pateikiama žalos mažinimo programų teikiama nauda šių programų paslaugomis besinaudojantiems žmonėms ir jų sveikatai bei parodomos šių programų kaštų ir finansavimo dimensijos. Vaizdo medžiaga yra aktuali organizacijoms, skatinančioms visuomenės nuomonės bei sprendimų priėmėjų informuotumą bei palankumą žalos mažinimo programų plėtrai bei jų finansavimui.

3.2. Vaizdo medžiaga: ŽIV gyvenimo ciklas ir gydymas

VIDEO

Anotacija: Šioje vaizdo medžiagoje pateikiama kertinė informacija apie ŽIV ir ŽIV užsikrėtimo būdus, taip pat kaip ŽIV veikia ir žeidžia organizmą, kokius simptomus jaučia žmogus, užsikrėtęs ŽIV, ką daryti, jaučiant šiuos simptomus; apie antiretrovirusinės terapijos gydymą ir kaip antiretrovirusinės terapijos gydymas veikia ŽIV viruso stabilizaciją. Ši filmuota medžiaga aktuali visiems, neturintiems informacijos apie ŽIV ir norintiems turėti tam tikrą suvokimą. Esminės informacijos apie ŽIV turėjimas sumažintų mitus apie ŽIV ir skatintų toleranciją ŽIV infekuotiems žmonėms. Vaizdo medžiaga taip pat aktuali organizacijoms, vykdančioms informacijos kampaniją.

3.3. Vaizdo medžiaga: Banali tiesa ar naujiena – ŽIV rankos paspaudimu neperduodama

VIDEO 

Anotacija: Šioje vaizdo medžiagoje apklausiami vilniečiai – ar paspaustų ranką ŽIV infekuotam asmeniui? Dauguma apklaustųjų atsakė teigiamai. Vaizdo medžiagoje taip pat pateikiama informacija apie ŽIV užsikrėtimo būdus. Ši filmuota medžiaga yra puiki priemonė skatinti Lietuvos visuomenės toleranciją ŽIV infekuotiems asmenims ir mažinti mitus apie ŽIV. Vaizdo medžiaga yra aktuali organizacijoms, įgyvendinančioms antidiskriminacijos kampaniją.

3.4. Lankstinukas apie ŽIV

LANKSTUKAS 

Anotacija: Šiame lankstinuke pateikiama informacija apie ŽIV gydymo įstaigas ir paramos organizacijas, informacija apie tai, kaip ŽIV virusas veikia CD4 ląsteles, ir apie ŽIV gydymą antiretrovirusine terapija. Šis lankstinukas naudingas žmonėms, išsityrusiems ŽIV ir sužinojusiems apie ŽIV teigiamą rezultatą. Taip pat lankstinukas yra aktualus organizacijoms, teikiančioms ŽIV testavimo paslaugą.

3.5. Esminė informacija apie ŽIV

KAMPANIJA

Anotacija: Šiame puslapyje pateikta esminė informacija apie ŽIV – apie patį virusą, užsikrėtimo ŽIV būdus, simptomus ir gydymą. Ši informacija būtina absoliučiai kiekvienam žmogui, įskaitant ir paauglius, kurie turėtų gauti tokią informaciją, kaip dalį informacijos apie lytinį švietimą. Remdamosi šia informacija, suinteresuotos organizacijos gali pagaminti lankstinuką paauglių ir kitų asmenų lytiniam švietimui.

3.6.  Kampanija „Nulis diskriminacijos“

Anotacija: Kampanija „Nulis diskriminacijos“ siekiama panaikinti ŽIV infekuotų žmonių diskriminaciją, pasitelkiant įžymios politinės asmenybės statusą. Vaizdo medžiaga naudinga organizacijoms, norinčioms kurti kampaniją, mažinančią ŽIV užsikrėtusių žmonių diskriminaciją.

3.7. Kovos su ŽIV kampanijos

KAMPANIJA (1) 

KAMPANIJA (2) 

KAMPANIJA (3) 

Anotacija: Puslapiuose pateikiama įvairių kampanijų, susijusių su kova prieš AIDS, medžiaga. Kampanijos auditorijos skirtingos – vyrai, turintys lytinių santykių su vyrais, bendroji visuomenė, medicinos personalas. Kampanijų ir jos medžiagų pavyzdžiai gali būti naudingi organizacijoms, norinčioms kurti kampanijas kovai prieš ŽIV.

3.8. Vaizdo medžiaga: Žmogaus teisės asmenims, teikiantiems sekso paslaugas

Anotacija: Pirmaujanti organizacija žmogaus teisių stebėjimo srityje Amnesty International pristato savo poziciją, siekiant dekriminalizuoti prostituciją, pateikdama argumentus, kodėl kriminalizuojanti prostituciją politika neleidžia asmenims, parduodantiems sekso paslaugas, realizuoti savo žmogaus teisių, įskaitant teisės į saugumą ir sveikatą. Ši vaizdo medžiaga yra naudinga mokomoji medžiaga organizacijoms, formuojančioms argumentų bazę teisinei bazei keisti, diskutuojant su sprendimų priėmėjais, siekiant dekriminalizuoti asmenis, parduodančius sekso paslaugas.

3.9. Vaizdo medžiaga: Tarptautinė diena: Eliminuojant smurtą prieš asmenis, parduodančius sekso paslaugas

Anotacija: Šioje vaizdo medžiagoje parodoma, kaip politika, kriminalizuojanti asmenis, parduodančius sekso paslaugas, paneigia žmogaus teisę į saugumą. Ši vaizdo medžiaga yra aktuali organizacijoms, kuriančioms advokacijos kampaniją prieš smurtą.