(informaciniai leidiniai, lankstukai, plakatai, vaizdo medžiaga)

3.1. Europos Žmogaus Teisių Teismas: Su seksualine orientacija ir lytiniu identitetu susiję klausimai

DOKUMENTAS 

DOKUMENTAS  

Anotacija: Puslapyje pateikiami Europos Žmogaus Teisių Teismo nagrinėti atvejai, susiję su seksualine orientacija ir lytiniu identitetu. Ši informacija gali būti aktuali lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų bendruomenėms, svarstančioms manomus pažeidimus pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.

3.2. Vaizdo medžiaga: Meilė neturi etikečių

Anotacija: Vaizdo medžiaga „Meilė neturi etikečių“ – antidiskriminacinė ir empatiją skatinanti filmuota medžiaga, kuri gali padėti lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų bendruomenėms ir jų organizacijoms, kovojančioms su visuomenės stigma bei lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų diskriminacija.

3.3. Vaizdo medžiaga: Lygybė santuokoms

Anotacija: Vaizdo medžiaga „Lygybė santuokoms“ skatina  lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų santuokų nediskriminavimą. Ši filmuota medžiaga gali padėti lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų bendruomenėms ir jų organizacijoms, kovojančioms su diskriminacija tuokiantis ir kuriant šeimą.

3.4. Kampanija „Mano kūnas – mano teisės“

LEIDINYS 

Anotacija: Kampanija „Mano kūnas – mano teisės“ remiasi idėja, kad mes visi turime teisę priimti sprendimus dėl savo sveikatos, kūno, seksualumo bei reprodukcinio gyvenimo. Kampanija siekiama skatinti vyriausybes ir visuomenes atsisakyti diskriminacinių priemonių ir praktikų. Organizacijos, ginančios lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų teises, gali pasinaudoti kampanijos patarimais ir priemonėmis rengiant kampanijas, siekiant lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų teisių įgyvendinimo.

3.5. Vaizdo medžiaga: Lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų teisių istorija Jungtinėse Tautose

Anotacija: Vaizdo medžiagoje pateikiami argumentai dėl lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų teisių bei diskriminacijos faktai, visuomenės raginamos atsisakyti diskriminacijos. Vaizdo medžiaga gali būti panaudota advokacijos kampanijai.

3.6. Informacinis lapelis: LygybÄ— ir nediskriminacija

INFORMACINIS LAPELIS 

Anotacija: Informaciniame lapelyje pateikiama lygybės ir nediskriminacijos samprata, diskriminacinių įstatymų ir politikos bei socialinės diskriminacijos pavyzdžiai bei valstybės įsipareigojimai. Taip pat informaciniame lapelyje pateikiama, ko gali imtis žiniasklaida, vyriausybės ir individai, siekdami lygybės ir lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų nediskriminacijos. Suinteresuotos organizacijos ir bendruomenės gali panaudoti tokią medžiagą, rengdamos lankstinukus visuomenei šviesti.

3.7. Informacinis lapelis: Homofobinis ir transfobinis smurtas

 INFORMACINIS LAPELIS  

Anotacija: Informaciniame lapelyje pateikiama smurto prieš lesbietes, gėjus, biseksualus ir translyčius asmenis apžvalga. Taip pat informaciniame lapelyje nurodoma, ko gali imtis vyriausybės ir individai, siekdami eliminuoti smurtą prieš lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius asmenis. Suinteresuotos organizacijos ir bendruomenės gali panaudoti tokią medžiagą, rengdamos lankstinukus visuomenei šviesti.