(informaciniai leidiniai, lankstukai, plakatai, vaizdo medžiaga)

3.1. Vaizdo medžiaga: Bendruomenės akcija, skatinanti visišką netoleranciją smurtui prieš vaikus

Anotacija: Vaizdo medžiagoje pateikiama bendruomenės surengta akcija, kuri tikslingai nukreipta smurto prieš vaikus problemai aktualizuoti bei bendruomenės netolerancijai smurtui prieš vaikus ugdyti. Smurtui prieš vaikus eliminuoti valstybės institucijų žmogiškieji resursai nebus pakankami, jeigu visuomenė, ir ypač kaimynai, bus abejingi smurto prieš vaikus reiškiniui. Todėl tokios akcijos, skatinančios visuomenės ir kaimynų visiškos netolerancijos įvairių formų smurto prieš vaikus reiškiniui, yra naudingos. Pilietinės visuomenės ir valstybės institucijos, ginančios vaikų teises, galėtų organizuoti panašias akcijas, skatinančias visišką netoleranciją smurtui prieš vaikus.

3.2. Vaizdo medžiaga: Gelbėkit vaikus: Apsaugokime vaikus nuo smurto

https://www.youtube.com/watch?v=eYM5-gm6gIA&feature=youtu.be

Anotacija:  Vaizdo medžagoje pateikiamas fizinio smurto prieš vaikus reiškinio epizodas, skatinantis visuomenės netoleranciją vaikų smurto atžvilgiu. Tai vienas iš pavyzdžių organizacijoms, ginančioms vaikų teises, norinčioms kurti informacinę kampaniją, remiantis vaiko teisėmis ir gerove.

3.3. Vaizdo medžiaga: Suaugusiųjų įgūdžių tobulinimas vaiko gerovei kurti: Pokyčio teorija

NUORODA 

Anotacija: Vaizdo medžiagoje pateikiami faktoriai, dėl kurių vaiko raida gali sutrikti, – skurdas, aplaidumas, narkotikų vartojimas, smurtas. Vaizdo medžiagoje pateikiamos efektyvios priemonės – tėvų, įtėvių, giminių, bendruomenės įgūdžių tobulinimas – tam, kad vaikų raida būtų efektyvesnė. Socialinės rizikos šeimų vaikai, kurie susiduria su pavojingais vaikų raidai faktoriais, turėtų sulaukti šeimos įgūdžių tobulinimo pagalbos. Vaizdo medžiaga naudinga, skatinant panašių programų įgyvendinimo advokaciją Lietuvoje.

3.4. Vaizdo medžiaga: 10 geriausių animacinių filmukų, susijusių su vaiko teisėmis

NUORODA 

Anotacija: Puslapyje pateikiami animaciniai filmukai, susiję su vaiko teisėmis ir gerove. Čia paliečimos temos yra: šeima, apsauga nuo aplaidumo, identitetas, apsauganti aplinka. Animacinio filmo formatas gali būti naudingas organizacijoms, kuriančioms vaiko teisių švietimo kampaniją ir būtent siekiančioms šviesti pačius vaikus apie jų teises. Toks švietimas būtų ypač reikalingas vaikams, kurie gali būti socialinės rizikos šeimose.

3.5. Vaikams pritaikyta informacinė medžiaga

INFORMACINĖ MEDŽIAGA

Anotacija: Puslapyje pateikiama vaikams pritaikyta informacinė medžiaga apie vaiko teises, įtvirtintas Vaiko teisių konvencijoje, Papildomame konvencijos protokole dėl prekybos vaikais, vaikų prostitucijos ir pornografijos, Papildomame konvencijos protokole dėl vaikų įtraukimo į karinius konfliktus. Todėl šis puslapis gali būti naudingas organizacijoms, rengiančioms vaikams pritaikytą medžiagą pačių vaikų švietimo apie jų teises tikslams. Toks švietimas būtų ypač reikalingas vaikams, kurie gali būti socialinės rizikos šeimose.