(informaciniai leidiniai, lankstukai, plakatai, vaizdo medžiaga)

3.1. Integruota antidiskriminacinÄ— kampanija

Kampanija (EN) 

Anotacija: Puslapyje pateikiamas integruotos antidiskriminacinės kampanijos, skirtos kovai su diskriminacija asmenų su negalia, aprašas. Apraše pateikiami kampanijos tikslai, tikslinės auditorijos, priemonės, biudžetas ir kita informacija. Todėl aprašas yra naudingas suinteresuotoms organizacijoms, rengiančioms panašią antidiskriminacinę kampaniją.

3.2. Vaizdo medžiaga: Edukacinė kampanija „Didžiausias neįgalumas – tai mūsų apatija“

Anotacija: Vaizdo medžiaga „Didžiausias neįgalumas – tai mūsų apatija“ yra edukacinės kampanijos dalis, kurioje pateikiamas kliūčių ir visuomenės diskriminacinio elgesio pavyzdys, susijęs su asmenų su negalia teisių įgyvendinimu. Ši vaizdo medžiaga gali būti aktuali organizacijoms, rengiančioms panašias edukacines kampanijas prieš diskriminaciją.

3.3. Psichikos sveikatos statistika, faktai ir mitai

Faktai (EN) 

Tyrimai ir ataskaitos (EN)  

Požiūris (EN)

Leidinys (EN) 

Anotacija: Puslapiuose pateikti faktai ir statistika apie psichikos sveikatos problemas, kurie padeda kovoti su mitais, dėl kurių stigma yra tokia paplitusi asmenų su psichikos sutrikimais atžvilgiu. Čia taip pat pateikiami tyrimų apie stigmą rezultatai ir ataskaitos. Puslapyje taip pat esama ir „mažų dalykų“: patarimų visuomenei, nežinančiai, kaip efektyviau bendrauti su asmenimis, turinčiais psichikos sutrikimų. Pavyzdžiai gali būti aktualūs organizacijoms, rengiančioms informacinę medžiagą kampanijoms prieš stigmą ir diskriminaciją.