(įstatymai, nacionalinės programos, strategijos)

2.1. Lietuvos migracijos politikos gairÄ—s (2014 m. sausio 22 d.)

NUTARIMAS 

Anotacija: 2014 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtose Lietuvos migracijos politikos gairėse nustatomi svarbiausi migracijos politikos tikslai ir principai, apibrėžiantys pagrindines migracijos politikos kryptis, kurios lemia migracijos srautų valdymą. Gairės yra kertinis dokumentas, susijęs su ekonominių migrantų ir taip pat prieglobsčio siekiančiųjų klausimais. Gairės yra svarbus dokumentas pabėgėlių ir migrantų teises ginančių organizacijų advokacijos veiklai, siekiant užtikrinti, kad teisės būtų įtvirtintos pagal priimtus tarptautinius įsipareigojimus.

2.2. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties (2004)

ĮSTATYMAS 

Anotacija: 2004 m. balandžio 29 d. priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties reglamentuoja užsieniečių atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo, prieglobsčio suteikimo, integracijos ir natūralizacijos bei kitus užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje klausimus. Šis įstatymas yra pagrindinis įstatymas, apibrėžiantis užsienio migrantų ir pabėgėlių teises ir yra svarbus dokumentas pabėgėlių ir migrantų teises ginančių organizacijų advokacijos veiklai, siekiant užtikrinti, kad teisės yra įtvirtintos pagal priimtus tarptautinius įsipareigojimus.