(įstatymai, nacionalinės programos, strategijos)

2.1. Valstybinė smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programa

NUTARIMAS 

Anotacija: 2014 m. gegužės 28 d. priimta valstybinė smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programa yra pagrindinė programa, siekianti užkirsti smurtą artimoje aplinkoje. Šiam tikslui pasiekti Programoje numatomos atitinkamos priemonės, finansavimas bei atsakingos institucijos. Suinteresuotos organizacijos, remdamosi šia programa, gali teikti siūlymus dėl papildomų uždavinių ir priemonių, siekiant užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje.

2.2. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (2011 m. gegužės 26 d.)

ĮSTATYMAS 

Anotacija: 2011 m. gegužės 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas yra pagrindinis valstybės įstatymas, siekiantis apsaugoti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje ir apibrėžiantis smurto artimoje aplinkoje sampratą. Šiame įstatyme nustatomi smurto artimoje aplinkoje subjektų teisės ir atsakomybė, prevencijos priemonių įgyvendinimas, pagalbos smurto artimoje aplinkoje atveju teikimas ir apsaugos priemonių smurtą patyrusiam asmeniui taikymas. Vaiko apsauga nuo smurto reglamentuojama šiame įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Įstatymas aktualus suinteresuotoms organizacijoms, derinančioms jį su tarptautiniais įsipareigojimais – pavyzdžiui, su 2011 m. Europos Tarybos šalių narių priimta Konvencija dėl prevencijos ir kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje, kai Lietuva ratifikuos ją (iki 2016 m. vasario 10 d. nebuvo ratifikavusi) ar su tarptautinėmis rekomendacijomis kovai su smurtu šeimoje.

2.3. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo (2011 m. gegužės 26 d.) 5, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas (2014 m.  balandžio 10 d.)

ĮSTATYMAS 

Anotacija: 2014 m. balandžio 10 d. priimtas Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo (2011 m. gegužės 26 d.) 5, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas numato išvardytų straipsnių pakeitimus 2011 m. gegužės 26 d. priimtam įstatymui. Įstatymas aktualus suinteresuotoms organizacijoms, derinančioms jį su tarptautiniais įsipareigojimais – pavyzdžiui, su 2011 m. Europos Tarybos šalių narių priimta Konvencija dėl prevencijos ir kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje, kai Lietuva ratifikuos ją (iki 2016 m. vasario 10 d. nebuvo ratifikavusi) ar su tarptautinėmis rekomendacijomis kovai su smurtu šeimoje.