(moksliniai tyrimai, visuomenÄ—s nuomonÄ—s apklausos)

4.1. Eurobarometras: Diskriminacija ES 2015 metais

EUROBAROMETRAS 

Anotacija: Eurobarometro apklausoje pateikiami visuomenės nuomonės rezultatai Lietuvoje apie visuomenės supratimą apie diskriminaciją, asmeninį požiūrį į diskriminaciją, žinomumo lygį apie teises dėl diskriminacijos ir kovos su diskriminacija politiką. Viena iš apklausos dimensijų – seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės. Todėl apklausos rezultatai yra svarbūs suinteresuotoms organizacijoms, vertinančioms diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės lygį Lietuvoje ir antidiskriminacijos priemonių ar advokacijos efektyvumą.

4.2. Santuoka: Žmogaus teisė visiems?

LEIDINYS 

Anotacija: Moksliniame straipsnyje analizuojamas 1966 m. gruodžio 19 d. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje šalių narių priimto Tarptautinio politinių ir pilietinių teisių pakto 23 straipsnis – teisę į santuoką. Šio Pakto 23 straipsnyje numatoma, kad vyrams ir moterims, sulaukusiems santuokinio amžiaus, pripažįstama teisė tuoktis ir kurti šeimą. Pakto formuluotė nenumato, kad santuoka ir šeima turi būti tarp vyro ir moters. Tačiau 2002 m. garsioje byloje Joslin prieš Naująją Zelandiją Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitetas pateikė, kad 23 straipsnis neturi būti interpretuojamas kaip santuoka tarp tos pačios lyties asmenų. Moksliniame straipsnyje analizuojami kiti Pakto principai ir pateikiama išvada, kad teisė į santuoką turi būti interpretuojama nediskriminacijos principu ir apribota tik tarp skirtingų lyčių asmenų. Todėl 23 straipsnio interpretacija garsioje byloje Joslin prieš Naująją Zelandiją gali būti kvestionuojama. Mokslinis straipsnis yra aktualus lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų bendruomenėms advokacijos dėl nacionalinės įstatyminės bazės pakeitimo veiklai. Mokslinis straipsnis yra aktualus valstybės institucijoms, rengiančioms įstatyminę bazę.

4.3. LGBT Asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas 2015–2020 m.

LEIDINYS 

Anotacija: Leidinyje atkreipiamas dėmesys, kad 2015 m. sausio 28 d. priimtas Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas nepakankamas lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų diskriminacijos ir teisių problemoms Lietuvoje spręsti. Leidinyje, apžvelgiant lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų situaciją Lietuvoje, pateikiamos rekomendacijos dėl nediskriminavimo principo užtikrinimo ir visapusiško lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų priėmimo visuomenėje didinimo. Todėl leidinys yra aktualus valstybės institucijoms, rengiančioms įstatyminę bazę ar priemones dėl nediskriminavimo principo užtikrinimo ir visapusiško lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų priėmimo visuomenėje didinimo.

4.4. Europos Sąjungos lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų apklausa

LEIDINYS 

Anotacija: Leidinyje pateikiami rezultatai Europos Sąjungos žmogaus teisių agentūros organizuotos apklausos, kuri apibendrina informaciją, surinktą iš daugiau nei 93 000 lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų Europos Sąjungoje. Apklausa orientuota į diskriminaciją ir smurtą, nukreiptą prieš lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius asmenis. Apklausos rezultatai yra aktualūs valstybės institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms nediskriminavimo priemones dėl lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų.