(moksliniai tyrimai, visuomenÄ—s nuomonÄ—s apklausos)

4.1.  Smurto artimoje aplinkoje statistika

STATISTIKA 

LEIDINYS 

Anotacija: Puslapyje pateikiami Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenys, susiję su smurtu artimoje aplinkoje, įskaitant paskutinius 2012–2014 metų duomenis. Šie duomenys yra aktualūs organizacijoms, planuojančioms advokacijos veiklas ir jų stebėseną.

4.2. Smurto prieš moteris šeimoje analizė ir smurto šeimoje aukų būklės įvertinimas

TYRIMO ATASKAITA 

Anotacija: Tyrime analizuojamas smurto prieš moteris šeimoje paplitimo mastas, atsižvelgiant į įvairias smurto formas, smurto šeimoje aukų būklę bei pagalbos nukentėjusioms nuo smurto šeimoje moterims ir merginoms prieinamumą ir pobūdį. Šie duomenys yra aktualūs organizacijoms, planuojančioms advokacijos veiklas ir teikiančioms siūlymus dėl priemonių, kovojant prieš smurtą artimoje aplinkoje.

4.3. Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas

ATASKAITA 

Anotacija: Tyrime įvertinama smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų, gaunančių paslaugas pagalbą teikiančiose institucijose, gyvenimo kokybė, psichologinė būsena bei pagalbos prieinamumas ir efektyvumas Lietuvoje. Taip pat, atsižvelgus į tyrimo rezultatus, tyrime pateikiamos atitinkamos rekomendacijos valstybinėms ir nevalstybinėms organizacijoms, todėl šis tyrimas yra joms aktualus, planuojant ar imantis priemonių kovojant su smurtu prieš moteris artimoje aplinkoje.

4.4. Nusikaltimų aukų teisių direktyva: Naujas požiūris į artimųjų smurto aukas

LEIDINYS 

Anotacija: Tyrime išsamiai analizuojama smurto artimoje aplinkoje aukų teisių apsaugos ir pagalbos aukoms sistema Lietuvoje. Tyrime pateikiamos rekomendacijos, susijusios su teisiniais aspektais, kovojant su smurtu artimoje aplinkoje bei pagalbos paslaugomis aukoms, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje. Todėl tyrimas ir jo rekomendacijos yra aktualus valstybinėms institucijoms, peržiūrinčioms teisinę bazę, susijusią su smurtu artimoje aplinkoje. Taip pat tyrimas yra aktualus tiek valstybinėms tiek nevalstybinėms organizacijoms, kuriančioms pagalbos paslaugas aukoms, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje.

4.5. Smurto prieš moteris paplitimas ir priežastys

LEIDINYS 

Anotacija:  Straipsnyje apžvelgiamas smurto prieš moteris paplitimas pasaulyje ir Lietuvoje, jo priežastys bei teoriniai paaiškinimai, trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės bei vykdomos smurto prieš moteris prevencijos priemonės. Atsižvelgiant į straipsnyje pateiktą apžvalgą apie smurto prieš moteris paplitimo mastą, formas, priežastis ir pasekmes bei prevencijos priemones, straipsnis yra aktualus suinteresuotoms institucijoms, formuojančioms priemones kovai su smurtu prieš moteris.

4.6. Vyresnio amžiaus moterų patiriama prievarta ir sąsajos su jų gyvenimo kokybe Lietuvoje

LEIDINYS 

Anotacija: Moksliniame straipsnyje analizuojamos vyresnio amžiaus moterų patiriamo smurto formos Lietuvoje ir sąsajos su gyvenimo kokybe. Atsižvelgiant į moksliniame straipsnyje padarytas išvadas, pilietinės visuomenės bei valstybinės organizacijos gali formuoti advokacijos veiklas ir kampanijas, kovodamos su įvairios formos smurtu prieš moteris.