(moksliniai tyrimai, visuomenÄ—s nuomonÄ—s apklausos)

4.1. Mokslo studija: Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką

MOKSLO STUDIJA 

Anotacija:  Mokslo studijoje kompleksiškai analizuojama Lietuvos psichikos sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo raida  1990–2013 metais bei veiksmingumas, įskaitant ir vaikų psichikos sveikatos politikos įgyvendinimo bei deinstitucionalizacijos proceso analizę. Mokslo studijoje pateikiama vaikų psichikos sveikatos rizikos faktorių analizė; vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų analizė, vertinimas ir šių paslaugų finansavimas; taip pat apžvelgiama deinstitucionalizacijos reikšmė ir raida. Mokslo studija yra aktuali paslaugų raidai socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms. Todėl ji yra aktuali valstybės institucijoms dėl paslaugų socialinės rizikos vaikams Lietuvoje. Ši mokslo studija yra aktuali suinteresuotoms pilietinės visuomenės organizacijoms, teikiančioms siūlymus valstybės institucijoms dėl paslaugų socialinės rizikos vaikams bei jų šeimoms.

4.2. Mokslinis straipsnis: IlgalaikÄ—s (angl. lifelong) sveikatos pagrindai suformuojami ankstyvoje vaikystÄ—je

NUORODA 

Anotacija: Mokslinis straipsnis pateikia ankstyvos vaikystės faktorius, kurie turi įtakos fizinei ir psichinei vaiko sveikatai jo likusį gyvenimą, bei politikos priemones ir programas, kurios mitiguoja tokių faktorių įtaką vaiko fizinei ir psichinei sveikatai. Todėl mokslinis straipsnis yra aktualus valstybės institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms priemones socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams.

4.3. „Balso“ negana: Konceptualizuojant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnį

NUORODA 

NUORODA 

Anotacija: Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje numatoma vaiko teisė į dalyvavimą, ir šiame moksliniame straipsnyje Laura Lundy pateikia naują modelį šiai teisei įgyvendinti, kuris remiasi 4 kertiniais elementais – erdvės, balso, auditorijos ir įtakos. Lundy modelis, analizuojamas moksliniame straipsnyje, yra aktualus valstybės institucijoms, įgyvendinančioms Vaiko teisių konvenciją, įskaitant ir nacionalinės programos tobulinimą bei priemonių numatymą ir jų finansavimą, kaip kertines priemones Vaiko teisių konvencijai įgyvendinti.

4.4. Paslėptas už matomo žvilgsnio: Statistinė smurto prieš vaikus analizė (angl. hidden in plain sight)

LEIDINYS 

Anotacija: Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie smurto prieš vaikus mastą ir jo formas – fizinį, seksualinį, emocinį smurtą bei aplaidumą – visame pasaulyje. Leidinyje taip pat pateikiama metodologijos apžvalga smurto prieš vaikus masto bei formų tyrimams atlikti. Tam, kad smurto mastas ir smurto formos prieš vaikus būtų matomos visuomenėje ir skatintų pokyčius bei netoleranciją smurtui prieš vaikus, reikalingi tokio pobūdžio tyrimai. Todėl leidinys yra aktualus organizacijoms, ginančioms vaikų teises, organizuojančioms smurto prieš vaikus ir įvairių jo formų tyrimus advokacijos kampanijai rengti. Leidinys taip pat aktualus, rengiant informacinę medžiagą apie smurtą prieš vaikus.

4.5. Vaikų dienos centrų veiklos, juose teikiamų socialinių paslaugų įvertinimo ir plėtojimo galimybių tyrimas (2015)

TYRIMAS 

Anotacija: Tyrime pateikiami 2015 m. duomenys apie socialinės rizikos šeimų bei jose augančių socialinės rizikos vaikų skaičių, apžvelgiamas vaikų dienos centrų plėtros scenarijus, pateikiamas vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų įvertinimas ir rekomendacijoss. Vaikų dienos centrų veiklos, kaip vienos iš pagrindinių priemonių darbui su socialinės rizikos vaikais, tyrimo rezultatai yra aktualūs organizacijoms, teikiančioms siūlymus dėl paslaugų paketo ir paslaugų plėtros socialinės rizikos vaikams.