3.1. Aš esu pabėgėlis – Europos prieglobsčio prašytojų veidai

Anotacija: Vaizdo medžiagoje atskleidžiama pabėgėlių Europoje patirtis. Organizacijos, siekiančios palankesnio visuomenės požiūrio į pabėgėlius bei jų sėkmingos integracijos, gali panaudoti šią vaizdo medžiagą, kaip advokacijos kampanijos dalį.

3.2. „Aš – imigrantas“ plakatų kampanija Jungtinėje Karalystėje

KAMPANIJA 

Anotacija: Vaizdo medžiagoje trumpai apžvelgiama „Aš – imigrantas“ plakatų kampanija Jungtinėje Karalystėje, kuri nukreipta prieš ksenofobiją imigrantų atžvilgiu, o pačiame puslapyje patiekiama informacija apie kampanijos tikslus, veiklas, kaštus. Todėl ši informacija naudinga organizacijoms, norinčioms organizuoti panašias kampanijas, įskaitant ir kovos su ksenofobija pabėgėlių atžvilgiu Lietuvoje.

3.3. „Migracija reiškia“ kampanija

KAMPANIJA 

Anotacija: Lankstinuke apžvelgiama „Migracija reiškia“ kampanija, kuri naudinga organizacijoms, norinčioms organizuoti panašias kampanijas.

3.4. Europos Komisijos spaudos pranešimas: Priemonės pabėgėlių krizei įveikti (2016 m. sausio 19 d.)

PRANEÅ IMAS

Anotacija:  Spaudos pranešimas: Priemonės pabėgėlių krizei įveikti pateikia trumpą, bet konsoliduotą apžvalgą priemonių pabėgėlių krizei įveikti: Europos migracijos darbotvarkė, finansiniai įsipareigojimai, paskirstymo schemos ir mechanizmas, Europos Sąjungos civilinės apsaugos mechanizmas ir kitos priemonės. Spaudos pranešimas taip pat turi nuorodas į išvardytas priemones, kurios yra aktualios sprendžiant pabėgėlių priėmimo ir integracijos klausimus ir Lietuvoje. Pranešimas yra pirmiausia aktualus organizacijoms, kurios planuos ir formuos biudžetą pabėgėliams priimti ir integruoti.

3.5. Jungtinių Tautų pabėgėlių organizacijos globalus kvietimas 2016–2017 m.

KVIETIMAS 

Anotacija: Jungtinių Tautų pabėgėlių organizacijos globaliame kvietime 2016–2017 m. pateikiama išsami ir aktuali informacija apie pabėgėlių srautus, su kuriais susiduria Europa, bei apie priemones pabėgėlių krizei Europoje įveikti. Pateikta statistika gali būti panaudota informaciniams tikslams, pavyzdžiui, siekiant palankesnės visuomenės nuomonės pabėgėlių atžvilgiu.

3.6. Jungtinių Tautų pabėgėlių organizacijos leidinys – pusmečio tendencijos (2015)

LEIDINYS 

Anotacija: Jungtinių Tautų pabėgėlių organizacijos leidinyje – pusmečio tendencijos pateikiama išsami ir aktuali informacija apie pabėgėlių srautus ir apie šalis, priimančias pabėgėlius. Pateikta statistika gali būti panaudota informaciniams ar argumentų formavimo tikslams, pavyzdžiui, siekiant palankesnės visuomenės nuomonės pabėgėlių atžvilgiu.

3.7. Migracijos iššūkiai

NAUJIENLAIŠKIS 

Anotacija: Leidinyje pateikiama išsami ir aktuali informacija apie pabėgėlių srautus ir įvairiapusė informacija apie imigraciją Lietuvoje. Pateikta informacija gali būti panaudota švietimo ar argumentų formavimo tikslams, pavyzdžiui, siekiant palankesnės visuomenės nuomonės pabėgėlių atžvilgiu.

3.8. Vaizdo medžiaga: Šeimos iš Sirijos, užkluptos karo Sirijoje, naujasis gyvenimas Kanadoje

Anotacija: Vieniša mama Abeer pasakoja apie savo ir dukters matytas žudynes, patirtus išgyvenimus Sirijos karo metu ir dalijasi savo naujojo gyvenimo viltimis Kanadoje – šalyje, priėmusioje šiuos karo pabėgėlius iš Sirijos. Ši istorija atskleidžia, ką išgyvena karo pabėgėliai ir kokios reikšmingos jų gyvenimui yra galimybės, suteiktos juos priimančiųjų šalių. Organizacijos, siekiančios palankesnio visuomenės požiūrio į pabėgėlius bei jų sėkmingos integracijos, gali panaudoti vaizdo medžiagą kaip dalį savo advokacijos kampanijos.